Datum stupanja na snagu: 25. april 2019.

Politika Tied Up-a je da poštujemo Vašu privatnost u vezi sa svim informacijama koje možemo prikupiti prilikom korišćenja našeg veb-sajta. Politika privatnosti se odnosi na www.tiedup.rs (u nastavku teksta ’’nas’’, ’’mi’’ ili www.tiedup.rs). Poštujemo Vašu privatnost i obavezujemo se da ćemo zaštititi lične informacije koje nam možete pružiti putem veb-sajta. Usvojili smo ovu politiku privatnosti kako bismo jasno objasnili koje se informacije prikupljaju na našem veb-sajtu, na koji način se koriste te informacije i pod kojim okolnostima se te informacije mogu otkriti trećoj strani.

Koristimo Vaše podatke u cilju pružanja i unapređenja naših usluga. Korišćenjem usluga pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Veb-sajt posetioci

Kao i većina veb-sajt operatora, Tied Up ne prikuplja informacije koje mogu lično identifikovati korisnika, već informacije koje internet pregledači i serveri inače pružaju, kao što su tip pregledača, jezička podešavanja, sajt koji ih upućuje, kao i datum i vreme svakog zahteva posetioca. Cilj prikupljanja ovakvih informacija je bolje razumevanje načina na koji posetioci Tied Up veb-sajta koriste naš sajt. Periodično, Tied Up može kumulativno objaviti ove informacije, na primer, u obliku periodičnih izveštaja o trendovima korišćenja našeg veb-sajta.

Tied Up takođe prikuplja informacije koje potencijalno mogu lično identifikovati korisnika kao što su adrese internet protokola (IP adrese) prijavljenih korisnika, kao i korisnika koji ostavljaju komentare na objavama ili proizvodima veb-sajta www.tiedup.rs. IP adrese prijavljenih korisnika, kao i komentatora, se mogu otkriti trećoj strani pod istim okolnostima na koji koriste i objavljuju lični podaci.

Prikupljanje ličnih informacija

Određeni posetioci Tied Up veb-sajta se odlučuju za interakciju sa sajtom na način koji zahteva da Tied Up prikuplja lične informacije. Količina i vrsta informacija koje Tied Up prikuplja zavisi od prirode interakcije. Na primer, od posetilaca koji kupuju proizvode na www.tiedup.rs su nam neophodni ime i adresa.

Sigurnost

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je veoma bitna, ali zapamtite da nijedan način prenosa preko interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Veze ka spoljnim sajtovima

Naši servisi mogu sadržati veze ka spoljnim sajtovima kojima mi ne upravljamo. Ukoliko kliknete na vezu treće strane, bićete upućeni na sajt treće strane. Savetujemo vam da pažljivo pregledate politiku privatnosti i uslove i odredbe svakog sajta koji posetite. Mi nemamo kontorolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili poslovnu praksu bilo kog sajta, proizvoda ili usluga trećih strana.

Zaštita određenih ličnih informacija

Tied Up otkriva potencijalno lične i lične informacije samo onim zaposlenima, izvođačima i povezanim organizacijama koji (i) moraju da poseduju te informacije kako bi ih obradili u ime Tied Up-a ili u cilju pružanja usluga dostupnih na Tied Up veb-sajtu i (ii) koji su se obavezali da te informacije neće otkrivati drugima. Neki od tih radnika, izvođača i povezanih organizacija mogu biti locirani van Vaše države, a koristeći Tied Up veb-sajt pristajete na prenos tih informacija na njih. Tied Up neće iznajmiti niti prodati potencijalno lične i lične informacije nikome. Osim svojim zaposlenima, izvođačima i povezanim organizacijama, kao što je gore opisano, Tied Up može otkriti potencijalno lične i lične informacije samo u odgovoru na sudski poziv, sudski nalog ili drugi Vladin zahtev ili ukoliko Tied Up veruje da je objavljivanje tih informacija razumno i neophodno u cilju zaštite imovine ili prava Tied Up-a, trećih lica ili javnosti. Ukoliko ste registrovani korisnik www.tiedup.rs veb-sajta i priložili ste svoju adresu elektronske pošte, Tied Up Vam može periodično poslati e-mail u cilju obaveštavanja o novim funkcijama, dobijanja povratnih informacija ili samo obaveštavanja o novinama i proizvodima. Tied Up preuzima sve razumno potrebne mere zaštite protiv neovlašćenog pristupa, upotrebe, izmene i uništenja potencijalno ličnih i ličnih informacija. Možete nas kontaktirati putem veb-sajta ukoliko želite da uklonimo informacije koje imamo o Vama.

Kumulativne statistike

Tied Up može prikupljati statističke podatke o ponašanju posetilaca na našem veb-sajtu. Tied Up može prikazati ove informacije javno ili ih pružiti drugima. Međutim, Tied Up ne otkriva Vaše lične informacije.

Kolačići

U cilju obogaćenja i usavršavanja Vašeg iskustva na mreži, Tied Up koristi ‘’kolačiće’’, slične tehnologije i usluge koje pružaju drugi u cilju prikaza lično prilagođenog sadržaja, odgovarajućeg oglašavanja i skladištenja postavki na Vašem računaru. ‘’Kolačić’’ je niz informacija koje veb-sajt skladišti na računaru posetioca i koje pregledač posetioca pruža veb-sajtu svaki put kada posetilac ponovo pristupi sajtu. Tied Up koristi ’’kolačiće’’ radi lakše identifikacije i praćenja posetilaca, načina na koji koriste www.tiedup.rs i njihovih preferencija za pristup veb-sajtu. Posetioci koji ne žele da imaju postavljene ’’kolačiće’’ na svojim računarima treba da podese svoje pregledače da odbijaju ’’kolačiće’’ pre nego što počnu sa korišćenjem Tied Up veb-sajta, uz napomenu da određene funkcije veb-sajta neće funkcionisati pravilno bez pomoći ‘’kolačića’’. Vašim daljim korišćenjem našeg veb-sajta bez promene postavki ‘’kolačića’’ potvrđujete i prihvatate Tied Up politiku upotrebe ’’kolačića’’.

Elektronska trgovina

Od onih koji učestvuju u transakcijama sa Tied Up-om kupovinom Tied Up proizvoda se očekuje da dostave dodatne informacije, uključujući, po potrebi, lične i finansijske informacije potrebne za obradu tih transakcija. U svakom slučaju, Tied Up prikuplja takve informacije samo u onoj meri u kojoj je to potrebno ili prikladno u cilju interakcije posetilaca sa Tied Up-om. Tied Up ne otkriva lične informacije osim na način koji je opisan u nastvaku. Posetioci uvek mogu odbiti da pruže lične informacije, uz napomenu da ih to može sprečiti da učestvuju u određenim aktivnostima vezanim za sajt.

Promene u politici privatnosti

Iako će većina promena biti mala, Tied Up može periodično menjati svoju politiku privatnosti po sopstvenom nahođenju. Tied Up ohrabruje posetioce da često proveravaju ovu stranicu za bilo kakve promene u politici privatnosti. Vaše dalje korišćenje našeg veb-sajta nakon promena u ovoj politici privatnosti će biti podrazumevano kao Vaše prihvatanje tih promena.